Czym są przepukliny?

Przepuklina, to popularny problem w każdej grupie wiekowej. Przepuklina pachwinowa oraz ogólnie przepuklina, to następstwo pęknięcia lub skrajnego osłabienia struktur mięśniowo- powięziowych ścian jamy brzusznej. Przepuklina posiada wrota przepukliny, kanał przepukliny, worek przepuklinowy oraz zawartość. Przepukliny dzielimy na wrodzone, nabyte, pourazowe.

Duży odsetek przepuklin stanowią przepukliny pooperacyjne będące powikłaniem wielu zabiegów jamie brzusznej. Ocenia się, że przepukliny takie powstają w 2-10% laparotomii. Na ich powstanie ma wpływ zarówno błąd chirurga (niewłaściwa technika czy szwy), jak i zaburzenia gojenia rany wynikające ze stanu chorego lub wrodzonych zaburzeń syntezy i degradacji kolagenu. Przepukliny pooperacyjne powstają znamiennie częściej po operacjach w trybie pilnym niż po zabiegach planowych. Najczęstszymi przepuklinami pooperacyjnymi są przepukliny kresy białej (cięcie pośrodkowe) lub okołopępkowe. Te drugie są najczęściej skutkiem nieprawidłowego zarośnięcia rany po operacji laparoskopowej.